Thursday, 23 June 2016

Surah AL-Baqarah (101)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 101:
.
Ringkasan tafsir;
Apabila Nabi Muhammad membawa Quran kepada kaum Yahudi dan menyatakan ada beberapa kesamaan dengan Taurat, maka dihadapan Nabi mereka membuang Taurat seolah-olah mereka beriman kepada AlQuran. Apakah tergamak kaum Yahudi membuang Taurat itu, sedangkan kitab itu juga adalah turun dari langit. 
.
.
[Previous] [Next]
.
Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS]
https://sites.google.com/site/melawatmekkah/1/1 
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   

Pautan, 


.

No comments:

Post a Comment